แบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบฟอร์มการขออนุญาตเดินทางไปราชการ

1 บันทึกข้อความไปราชการ
2 สัญญายืมเงิน
3 รายงานผลการไปราชการ
4 รายงานการเดินทาง (เบิกค่าใช้จ่าย)

แบบฟอร์มสำหรับนักเรียนติดต่อฝ่ายวิชาการ

แบบ นศ-ท 02 แบบคำร้องขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
แบบ นศ-ท 03 แบบคำร้องขอพักการเรียน
แบบ นศ-ท 04 คำร้องขอลาออก
แบบ นศ-ท 11 คำร้องขอเปลี่ยนแก้ไข ชื่อ–สกุล
แบบ บค 19 ขอย้ายเข้า
แบบ บค 19-1 ขอย้ายออก
แบบบันทึกเวลาเรียน

แบบฟอร์มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การให้คะแนนและ-การแปรผล-SDQ
แบบประเมิน-SDQ
ปก-SDQ
โปรแกรมวิเคราะห์-SDQ
แบบรายงานการเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน (เบิกค่าใช้จ่าย)

แบบฟอร์มงานวัดผลและประเมินผล

แบบ-ปพ 5 ปีการศึกษา 2559
ม.1-59
ม.2-59
ม.3-59
ม.4-59
ม.5-59
ม.6-59

แบบฟอร์มงานจัดการเรียนการสอน

กิจกรรมและปฏิทินดำเนินการลดเวลาเรียน

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: