เกียรติยศ ชื่อเสียง และผลงาน

ผลงานสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษา
1. รางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ “My Little Farm #1 ปฏิบัติการค้นหา สุดยอดเด็กไทย หัวใจเกษตร” ปี 2553
2. รางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ “My Little Farm #2 ปฏิบัติการค้นหา สุดยอดเด็กไทย หัวใจเกษตร” ปี 2554
3. นายเจนวิทย์  บรรจุทรัพย์  รางวัล หนึ่งแสนครูดี  หน่วยงานที่มอบ คุรุสภา ปี 2556
4. นายจีราวัฒน์  ศรีหาญธรรม รางวัล หนึ่งแสนครูดี หน่วยงานที่มอบ คุรุสภา ปี 2556
5. รางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ระดับจังหวัดสกลนคร เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ ณ สนามศุภชลาศัย ปี 2557

 

ผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. นางวิรัตน์  ภูนา  รางวัล หนึ่งแสนครูดี หน่วยงานที่มอบ คุรุสภา  ปี 2556
2. นางวัลยา  บรรจุทรัพย์  รางวัล หนึ่งแสนครูดี หน่วยงานที่มอบ คุรุสภา  ปี 2556
3. นางรจนา  กรแก้ว  รางวัล หนึ่งแสนครูดี หน่วยงานที่มอบ คุรุสภา  ปี 2556
4. นางสาวศิริสกุล  มาตตายา  รางวัล หนึ่งแสนครูดี หน่วยงานที่มอบ คุรุสภา ปี 2557
5. นายสุรศักดิ์  บัวโฮง  รางวัล หนึ่งแสนครูดี หน่วยงานที่มอบ คุรุสภา  ปี 2557
6. นายพงษ์สวัสดิ์  สายกัน  รางวัล หนึ่งแสนครูดี หน่วยงานที่มอบ คุรุสภา  ปี 2557

 

ผลงานของนักเรียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2556 จังหวัดนครพนม หน่วยงานที่มอบรางวัล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่

1. นายปฏิพัทธ์  มูลประสาน  รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1 – ม.6
2. นายชัยวัฒน์  ชมภูทีป และคณะ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4 – ม.6
3. เด็กชายกรกฏ เชื้อแก้ว และคณะ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันจัดการค่ายพักแรม ม.1 – ม.3
4. นางสาวขวัญฤทัย แสงกล้า และคณะ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.4 – ม.6
5. นางสาวจิดาพร  มะณีกัน และคณะ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1 – ม.3
6. เด็กหญิงธัญพิชชา ประกอบแสง และเด็กหญิงศิวภา ปุราชกา รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสร้างเว็บเพจประเภท CMS ม.1 – ม.3

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: