ข้อมูลผู้บริหาร

 ผู้บริหารโรงเรียน

ผู้บริหารโรงเรียน

1. ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นายเจนวิทย์  บรรจุทรัพย์ โทรศัพท์ 08-1380-7967 วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ 17 มกราคม 2554 จนถึงปัจจุบัน
2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นายจีราวัฒน์  ศรีหาญธรรม  โทรศัพท์ 08-5012-3827 วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รับผิดชอบกลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน และกลุ่มบริหารทั่วไป
3. รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นางสาววิชญานันท์  พุทธเพราะ โทรศัพท์ 08-8562-0240 วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารแผนงานและสารสนเทศ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: