ข้อมูลนักเรียน

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เปิดทำการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยในปีการศึกษาปัจจุบัน มีจำนวนนักเรียน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางด้านล่างนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558)

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: