สารสนเทศ

สารสนเทศโรงเรียนหนองหลวงศึกษา

  1. รายงานประจำปีสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555
  2. รายงานการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  3. รายงานประจำปีสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
  4. แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2557  ::> (download ปก)
  5. บทคัดย่อผลการใช้ชุดการสอนแบบโปรแกรม เรื่อง คำสั่งควบคุมการทำงาน โดยคุณครูผาสุข นาโควงค์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา สพม. เขต 23
  6. รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม (ว30201) เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยคุณครูไพรวัลย์ แวววงค์ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สพม. เขต 23
โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: