Category Archives: กลุ่มบริหารทั่วไป

ชุมนุมรอบกองไฟของลูกเสือสามัญในศูนย์โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน สพป.สน 2 สกลนคร

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2559 เวลา 17.00 น. ว่าที่ร้อยตรีปารเมศ เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา พร้อมด้วยครูสมาน รัตนวงศ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ ครูสุชาติ สาระกุล และครูนรินทร์ หลักทอง เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานชุมนุมรอบกองไฟของลูกเสือสามัญในศูนย์โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน สพป.สน 2 สกลนคร 

โฆษณา

กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

มื่อวันที่ 22 พ.ย. 2559 เวลา 08.00 น ว่าที่ร้อยตรีปารเมศ เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ณ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา จากนั้นได้ร่วมปลูกต้นไม้ของพ่อ (ต้นราชพฤกษ์) บริเวณหน้าเสาธง ในภาคบ่ายได้จัดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ในเขตชุมชนและวัดใกล้เคียง
(Admin : Mintra Jaisiri)

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา


นายเสถียร แสนอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ร่วมต้อนรับว่าที่ร้อยตรีปารเมศ  เถายะบุตร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ในการต้อนรับผู้อำนวยการในครั้งนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความปิติยินดี

(Admin : Mintra Jaisiri)

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2559


ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ร่วมพร้อมใจกันถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  นำโดย นายจีราวัฒน์      ศรีหาญธรรม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา เป็นประธานนำกล่าวคำไว้อาลัย จากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และยืนสงบนิ่งถวายความอาลัย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวง จักอยู่ในจิตใจของปวงข้าพระพุทธเจ้า และจักสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษา รวมทั้งนำหลักการทรงงานและพระบรมราโชวาท มาเป็นหลักในการดำรงตน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น สุจริตใจ เพื่อประโยชน์สุขแก่นักเรียน และชุมชน สืบไป

(Admin : Mintra jaisiri)

งานเกษียณอายุราชการ ผอ.เจนวิทย์ บรรจุทรัพย์

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. พ.ศ.2559 ร.ร.หนองหลวงศึกษา สพม.23 สกลนคร จัดงานเกษียณอายุราชการให้กับ ผอ.เจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต สพม.23 และโรงเรียนในเขตบริการเข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น

คณะครูและนักเรียนร่วมมุทิตาคาราวะ ผู้อำนวยการเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ ในวันเกษียณอายุราชการ

ร่วมงานพัดยศและปลูกป่า ณ วัดป่าสิงหนาทบรรพต

นายเจนวิทย์  บรรจุทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน เข้าร่วมงานฉลองพัดยศพระอธิการโกวิญ กันตธัมโม และกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติทดแทนคุณแผ่นดิน  ณ วัดป่าสิงหนาทบรรพต-ภูสิงห์ ตำบล ชัยพร อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 13-14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

ร่วมงานประเพณีลอยกระทง

นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 นำคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี ร่วมกับชุมชนตำบลหนองหลวง ในงานวันลอยกระทง ประจำปี 2558 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณพัทยา 3 ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยในขบวนแห่กระทง ได้รับเกียรติจากคุณครูจารุณี หงษาชุม เป็นนางนพมาศในปีนี้อีกด้วย และร่วมขบวนแห่โดยวงดุริยางค์โรงเรียนหนองหลวงศึกษา นำทีมโดยคุณครูสุรศักดิ์ บัวโฮง และเรือกระทงด้วยแสงสีอันสวยงาม นำทีมโดยคุณครูไวพร ดาบพิมพ์ศรี ในโอกาสนี้ นายเจนวิทย์ บรรจุทรัยพ์ ผู้อำนวยการ ได้กล่าวชื่นชมคณะครู และนักเรียนทุกคนที่ร่วมกันมีจิตอาสาทำกระทงและร่วมขบวนแห่เพื่อสืบสานงานประเพณีอันดีงามของสังคมไทยต่อไป ด้านนายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรม รองผู้อำนวยการ กล่าวว่า รู้สึกประทับใจที่เห็นคณะครู นักเรียนมีความสามัคคี และมีใจเป็นหนึ่งเดียว ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์กับชุมชนในครั้งนี้

งานกฐินสามัคคีเพื่อการศึกษา

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้รับความเมตตาจากพระมหาวรวุฒิ  ปัญญาวุฒิโฒ  (หลวงตาน้อย) เจ้าอาวาสวัดโนนมณีรัตนาราม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ งานทอดกฐินสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างห้องน้ำ และเวที โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558 และในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจากพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) มาแสดงพระธรรมเทศนาแก่ศิษยานุศิษย์ นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ร่วมรับฟังธรรมในครั้งนี้ด้วย ด้านนายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กล่าวว่า รู้สึกยินดีและปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมาก ที่ได้รับความเมตตา จากพระมหาวรวุฒิ  ปัญญาวุฒิโฒ และพระราชธรรมนิเทศ ที่ช่วยเหลือโรงเรียนหนองหลวงศึกษา และเด็กนักเรียนที่ยากไร้ และกล่าวชื่นชมคณะคุณครูทุกท่าน นำโดย นายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ที่สละเวลา ทุ่มเท เสียสละ และมีจิตอาสาทำงานเพื่อส่วนรวม รวมทั้งผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ร่วมทำบุญเพื่อการศึกษาในครั้งนี้

บรรยายธรรมนักศึกษาวิชาทหาร

พระครูศรีภูมานุยุต เจ้าอาวาสวัดชุมชัยแสงพันธ์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เป็นวิทยากรบรรยายธรรมะ ในหัวข้อ ซาบซึ้งพระคุณแม่ แก่นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 ศูนย์ฝึกอำเภอสว่างแดนดิน วันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหลวงศึกษา และได้ให้โอวาท หลักธรรม ต่าง ๆ แก่นักศึกษาวิชาทหาร ให้ตระหนักในหน้าที่การได้รับการฝึก ความอดทน ขันติ และเน้นย้ำเรื่องระเบียบวินัย สร้างตน สร้างชาติ และซาบซึ้งในพระคุณแม่ที่ยิ่งใหญ่เหนือเกินคำบรรยาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมกราบเท้าแม่ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/NongluangsuksaSchool