Category Archives: กลุ่มบริหารงานบุคคล

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา


นายเสถียร แสนอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ร่วมต้อนรับว่าที่ร้อยตรีปารเมศ  เถายะบุตร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ในการต้อนรับผู้อำนวยการในครั้งนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความปิติยินดี

(Admin : Mintra Jaisiri)

โฆษณา

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ

ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนหนองหลวงศึกษา โรงเรียนสว่างแดนดิน และโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลา
ธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ศรี หมู่ที่ 1 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

งานเกษียณอายุราชการ ผอ.เจนวิทย์ บรรจุทรัพย์

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. พ.ศ.2559 ร.ร.หนองหลวงศึกษา สพม.23 สกลนคร จัดงานเกษียณอายุราชการให้กับ ผอ.เจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต สพม.23 และโรงเรียนในเขตบริการเข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น

คณะครูและนักเรียนร่วมมุทิตาคาราวะ ผู้อำนวยการเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ ในวันเกษียณอายุราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูธุรการ

DSCF1899

ตามประกาศโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูธุรการ ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ นั้น บัดนี้การสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว   โรงเรียนหนองหลวงศึกษา จึงประกาศรายชื่อ ผู้ที่ผ่านการสอบ-คัดเลือกดังกล่าว เรียงตามลำดับ ดังนี้

ลำดับที่ ๑ นายรังสรรค์   วงศ์ษา
ลำดับที่ ๒ นางสาวเบญจวรรณ    ชัยหมื่น
ลำดับที่ ๓ นางสาวจีระภา   ประชานันท์
ลำดับที่ ๔ นางสาวชัญญาภัค  บุญสนอง
ลำดับที่ ๕ นายวัชระ  รัตนะ
ลำดับที่ ๖ นางสาวนุชรินทร์  โคตรบัญชา
ลำดับที่ ๗ นางสาววิไลลักษณ์   แก้วดวงสี

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ ประกาศผล.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๔๒-๗๒๒๒๒๖

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูธุรการ

DSCF2026

DSCF2027

แก้ไขเพิ่มเติม ๐๗ นางสาวนุชรินทร์ โคตรบัญชา ห้องสอบที่ ๑

กำหนดสอบวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 เริ่มสอบเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องตะโกทอง โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 042-722226

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูธุรการ

DSCF1899

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูธุรการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 20-27 พฤษภาคม 2556 สอบวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 042-722226

fanpage : https://www.facebook.com/NongluangsuksaSchool

ปล. ความสามารถพิเศษ : คอมพิวเตอร์

ข่าวประกาศ

กลุ่มบริหารงานใดต้องการประชาสัมพันธ์งานของกลุ่มงานผ่านเว็บบล็อกโรงเรียน สามารถติดต่อได้ที่คุณครูผู้ดูแลระบบ อ.พงษ์สวัสดิ์ สายกัน ณ ห้อง สื่อการเรียนรู้ไร้พรหมแดน หรือที่ห้อง server ของโรงเรียน

ขอบคุณครับ