Category Archives: กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/59

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.2559 ว่าที่ร้อยตรี ปารเมศ เถายะบุตร พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ประชุมผู้ปกครอง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้ปกครองนักเรียนมาประชุมถึงร้อยละ 90 พร้อมกันนี้นักเรียน ผู้ปกครอง และครู ร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป

โฆษณา

กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2559 เวลา 10.30 น.ท่านเสถียร แสนอุบล ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 และปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานในการเปิดกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ปารเมศ เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานและประธานในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้

เกี่ยวข้าวในแปลงนาของโรงเรียน

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2559 เวลา 14.30 น. ว่าที่ร้อยตรีปารเมศ เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา และนายภาณุพงศ์ ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเกี่ยวข้าว ในแปลงนาของโรงเรียน หนึ่งในโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนักเรียน และคณะครูร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
(Admin : Mintra Jaisiri)

กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

มื่อวันที่ 22 พ.ย. 2559 เวลา 08.00 น ว่าที่ร้อยตรีปารเมศ เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ณ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา จากนั้นได้ร่วมปลูกต้นไม้ของพ่อ (ต้นราชพฤกษ์) บริเวณหน้าเสาธง ในภาคบ่ายได้จัดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ในเขตชุมชนและวัดใกล้เคียง
(Admin : Mintra Jaisiri)

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2559


ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ร่วมพร้อมใจกันถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  นำโดย นายจีราวัฒน์      ศรีหาญธรรม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา เป็นประธานนำกล่าวคำไว้อาลัย จากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และยืนสงบนิ่งถวายความอาลัย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวง จักอยู่ในจิตใจของปวงข้าพระพุทธเจ้า และจักสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษา รวมทั้งนำหลักการทรงงานและพระบรมราโชวาท มาเป็นหลักในการดำรงตน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น สุจริตใจ เพื่อประโยชน์สุขแก่นักเรียน และชุมชน สืบไป

(Admin : Mintra jaisiri)

คณะครูและนักเรียนร่วมมุทิตาคาราวะ ผู้อำนวยการเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ ในวันเกษียณอายุราชการ

นิเทศติดตามงานแนะแนวโรงเรียนหนองหลวงศึกษา

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 ได้ออกมานิเทศ ติดตาม การดำเนินงานแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา นำโดย ดร.อนุรักษ์ อุปพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 นางบุญเต็ม ปรีดีสนิท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางศรีสุมา จันทร์พรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ในครั้งนี้ผู้นิเทศติดตามได้ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาต่อสู่อาชีพ เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการพัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

 

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหลวงศึกษา นายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ในโอกาสนี้โรงเรียนหนองหลวงศึกษาได้มอบรางวัลให้กับคุณแม่ดีเด่น จำนวน 21 ท่าน และรางวัลลูกกตัญญู จำนวน 21 คน ในงานยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น ทำบุญตักบาตร การแสดงรำถวายพระพร  มอบทุนการศึกษา การแข่งขันร้องเพลงวันแม่ ปลูกต้นพะยูงเนื่องในวันแม่ เป็นต้น

กิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 15 ก.ค. 59

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ร่วมทำกิจกรรมโครงการธรรมสุขสันต์ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ทำบุญตักบาตรและถวายเทียนพรรษาตามวัดต่าง ๆ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นกิจกรรมงานประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันมาทุกปี  กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย ช่วยกันอนุรักษ์ เสริมสร้าง สืบสานประเพณีอันดีงามนี้ไว้ อันเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมอันดีงาม เพื่อให้เกิดความตระหนักและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

กิจกรรมโครงการครู 5 นาที

เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการจราจร สถานีตำรวจภูธร อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมโครงการครู  5 นาที เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในด้านการจราจร และ การใช้บริการสายด่วน 191  นักเรียนให้ความสนใจและได้ประโยชน์จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้