ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2559


ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ร่วมพร้อมใจกันถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  นำโดย นายจีราวัฒน์      ศรีหาญธรรม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา เป็นประธานนำกล่าวคำไว้อาลัย จากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และยืนสงบนิ่งถวายความอาลัย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวง จักอยู่ในจิตใจของปวงข้าพระพุทธเจ้า และจักสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษา รวมทั้งนำหลักการทรงงานและพระบรมราโชวาท มาเป็นหลักในการดำรงตน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น สุจริตใจ เพื่อประโยชน์สุขแก่นักเรียน และชุมชน สืบไป

(Admin : Mintra jaisiri)

โฆษณา

Posted on ตุลาคม 30, 2016, in กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน, กลุ่มบริหารงานวิชาการ, กลุ่มบริหารทั่วไป. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: