นิเทศติดตามงานแนะแนวโรงเรียนหนองหลวงศึกษา

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 ได้ออกมานิเทศ ติดตาม การดำเนินงานแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา นำโดย ดร.อนุรักษ์ อุปพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 นางบุญเต็ม ปรีดีสนิท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางศรีสุมา จันทร์พรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ในครั้งนี้ผู้นิเทศติดตามได้ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาต่อสู่อาชีพ เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการพัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ

โฆษณา

Posted on สิงหาคม 21, 2016, in กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน, กลุ่มบริหารงานวิชาการ. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: