กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษขึ้น ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาอังกฤษจากกิจกรรมต่าง ๆ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ คิดเป็น ทำเป็น เกิดการใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้นักเรียนสนใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

โฆษณา

Posted on สิงหาคม 7, 2016, in กลุ่มบริหารงานวิชาการ. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: