กิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 15 ก.ค. 59

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ร่วมทำกิจกรรมโครงการธรรมสุขสันต์ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ทำบุญตักบาตรและถวายเทียนพรรษาตามวัดต่าง ๆ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นกิจกรรมงานประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันมาทุกปี  กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย ช่วยกันอนุรักษ์ เสริมสร้าง สืบสานประเพณีอันดีงามนี้ไว้ อันเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมอันดีงาม เพื่อให้เกิดความตระหนักและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

โฆษณา

Posted on กรกฎาคม 22, 2016, in กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: