Monthly Archives: พฤษภาคม 2016

ประชุมผู้ปกครอง 1/2559

นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ โรงอาหารเอนกประสงค์โรงเรียนหนองหลวงศึกษา

โฆษณา