Monthly Archives: มีนาคม 2016

พิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3 และ ม.6

นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหลวงศึกษา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2559 และมีนายภาณุพงศ์  ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน