Monthly Archives: มิถุนายน 2015

มอบรางวัลวันสุนทรภู่ ปี 58

นายจีราวัฒน์  ศรีหาญธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นประธานมอบรางวัลเกียรติบัตร แก่นักเรียนในการจัดบอร์ดนิทรรศการวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2558  โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำทีมโดย คุณครูวิระพล ทองจรัส หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และคณะ โดยจัดประกวดบอร์ดนิทรรศการ วันสุนทรภู่ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โดยรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ ห้อง ม.3/1 และรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ ห้อง ม.6/2

โฆษณา

กิจกรรมวันไหว้ครู 58

นายจีรวัฒน์ ศรีหาญธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ระหว่างวัน พฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากอดีตท่านผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ท่าน ผอ.นุกูล อ่อนสุระทุม เป็นประธานมอบเงินทุนเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนและเรียนดีอีกด้วย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/NongluangsuksaSchool

ชนะเลิศระดับประเทศ นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว

ชนะเลิศระดับประเทศ นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2557 – 2558 “Energy Innovation for Green Globe 2014 – 2015″  นำทีมโดย คุณครูรังสรรค์ วงศ์ษา และคุณครูวิไลลักษณ์ แก้วดวงศรี และคณะนักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากท่านผู้อำนวยการ นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

หลังจากที่ นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนและคณะครูผู้ควบคุมทีม รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการประกวด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน การประกวดโครงงาน ตามโครงการต้นกล้าพลังงาน ในหัวข้อ นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2557 – 2558 “Energy Innovation for Green Globe 2014 – 2015″  ปีจัดโดยกระทรวงพลังงาน โดยรายชื่อนักเรียน ได้แก่ นางสาวประกายดาว กินนะสี นางสาวประกายเดือน กินนะสี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ เด็กชายปุญญพัฒน์ เหล่าเคน  ส่วนครูผู้ควบคุมทีม ได้แก่ คุณครูรังสรรค์ วงศ์ษา และคุณครูวิไลลักษณ์ แก้วดวงศรี ไปแล้วนั้น ล่าสุด ได้อนุมัติให้คณะครูและนักเรียนเดินทางไปราชการเพื่อร่วมแข่งขัน ประกวดนวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2557 – 2558 “Energy Innovation for Green Globe 2014 – 2015″  ปีที่ 9 ระดับประเทศ ณ โรงแรมซัมมิท ไพน์เฮิร์ท กอล์ฟคลับ จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ผลปรากฎว่า นักเรียนโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประกวดนวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2557 – 2558 “Energy Innovation for Green Globe 2014 – 2015″  ปีที่ 9 ระดับประเทศ โดยทางทีมงานครูผู้ควบคุมดูแลทีม คุณครูรังสรรค์ วงศ์ษา เผยว่า นักเรียนตั้งใจฝึกซ้อม และมุ่งมั่นต่อการเรียนรู้ จึงประสบผลสำเร็จในวันนี้ และได้รับการสนับสนุนจากทางโรงเรียนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะคณะผู้บริหารของโรงเรียนทุก ๆ ท่าน พร้อมจะนำรางวัลนี้กลับสู่รั้วขาวเขียว ต่อไป

ที่มา  http://old1.energy.go.th/index.php?q=node%2F27735

กระทรวงพลังงาน ประกาศผลการแข่งขันชิงชนะเลิศระดับประเทศ โครงการประกวด “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2557-2558”เผยมีนักเรียนนักศึกษาจากทั่วทุกภาคของประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนรวม 389 ผลงาน ทีมชนะเลิศการประกวดได้รับเงินพัฒนาโครงงาน 40,000 บาทพร้อมโล่รางวัลระบุคาดหวังว่าเยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความรู้ด้านพลังงานที่ถูกต้อง เกิดการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมด้านพลังงานระดับชาติ

การประกวดนวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2557-2558 มีนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมด้านพลังงานเข้าประกวด ดังนี้ ภาคเหนือ 93 ผลงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 46 ผลงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 44 ผลงาน ภาคกลาง 46 ผลงาน และภาคใต้ 30 ผลงาน และนักศึกษาอาชีวะส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 130 ผลงาน รวมส่งผลที่ส่งเข้าประกวดทั่วประเทศจำนวน 389 ผลงาน

การประกวดนวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2557 – 2558 ครั้งที่ 9 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ทีมชนะเลิศการแข่งขัน มัธยมศึกษาตอนต้นคือ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา จังหวัดสกลนคร ชื่อทีม NSL จูเนียร์ ผลงานเครื่องอัดบรรจุแบตเตอรี่โทรศัพท์จากความร้อนเตาหุงต้ม ทีมชนะเลิศการแข่งขัน มัธยมศึกษาตอนปลายคือ โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อทีม เด็กดี ผลงาน เครื่องกระเทาะเปลือกกุ้งแห้ง 5 in 1 ทีมชนะเลิศการแข่งขัน อาชีวศึกษาคือ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ชื่อทีมเด็กดี ผลงาน กระติบนึ่งเก็บความร้อน 2 in 1

ชนะเลิศโครงงานนวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว

นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มอบรางวัลให้กับนักเรียนและคณะครูผู้ควบคุมทีม รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการประกวด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน การประกวดโครงงาน ตามโครงการต้นกล้าพลังงาน ในหัวข้อ นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2557 – 2558 “Energy Innovation for Green Globe 2014 – 2015”  จัดโดยกระทรวงพลังงาน โดยรายชื่อนักเรียน ได้แก่ นางสาวประกายดาว กินนะสี นางสาวประกายเดือน กินนะสี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ เด็กชายปุญญพัฒน์ เหล่าเคน  ส่วนครูผู้ควบคุมทีม ได้แก่ คุณครูรังสรรค์ วงศ์ษา และคุณครูวิไลลักษณ์ แก้วดวงศรี