Monthly Archives: มกราคม 2015

ต้อนรับคณะผ้าป่าการศึกษา 2557

นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมต้อนรับคณะผ้าป่าศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสร้างโรงอาหารอเนกประสงค์ ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 29-30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 ณ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ในโอกาสนี้ ขอคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบสุขด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เทอญ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/NongluangsuksaSchool

โฆษณา