Monthly Archives: สิงหาคม 2014

ASEAN YOUTH JUNIOR CAMP

นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา คณะครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับ นายประดิษฐ์ สายกัน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุทิน บุญมาก นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลหนองหลวง และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมชมกิจกรรมค่าย ASEAN YOUTH JUNIOR CAMP ณ ห้องสมุด 3D โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2557 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำทีมโดยคุณครูธิดารัตน์ วิเชียรลม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะครูในกลุ่มสาระทุกท่าน และนักเรียนพี่เลี้ยงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/NongluangsuksaSchool

โฆษณา

บรรยายธรรมนักศึกษาวิชาทหาร

พระครูศรีภูมานุยุต เจ้าอาวาสวัดชุมชัยแสงพันธ์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เป็นวิทยากรบรรยายธรรมะ ในหัวข้อ ซาบซึ้งพระคุณแม่ แก่นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 ศูนย์ฝึกอำเภอสว่างแดนดิน วันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหลวงศึกษา และได้ให้โอวาท หลักธรรม ต่าง ๆ แก่นักศึกษาวิชาทหาร ให้ตระหนักในหน้าที่การได้รับการฝึก ความอดทน ขันติ และเน้นย้ำเรื่องระเบียบวินัย สร้างตน สร้างชาติ และซาบซึ้งในพระคุณแม่ที่ยิ่งใหญ่เหนือเกินคำบรรยาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมกราบเท้าแม่ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/NongluangsuksaSchool

งานวันแม่แห่งชาติ 57

นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 โดยมีผู้ปกครอง นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในโอกาสนี้ท่านประธานในพิธี ได้มอบรางวัลให้กับแม่ดีเด่น จำนวน 24 ท่าน และรางวัลลูกดีเด่น จำนวน 24 คน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การแสดงรำถวายพระพรในงานวันแม่แห่งชาติ การแสดงละครเวที เป็นต้น ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.facebook.com/NongluangsuksaSchool