Monthly Archives: มิถุนายน 2014

ชนะเลิศกองลูกเสือระดับจังหวัด

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ขอแสดงความยินดีอย่างสุดซึ้ง กับคณะกองลูกเสือ กองเกียรติยศโรงเรียนหนองหลวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จังหวัดสกลนคร ที่ชนะเลิศระดับจังหวัด เป็นตัวแทนกองลูกเสือของจังหวัดสกลนคร ไปแข่งขันระดับประเทศ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 นี้ ณ สนามศุภชลาศัย ขอขอบคุณผู้กำกับทุกท่าน ลูกเสือ ทุกคน ที่ร่วมกันฝึกซ้อมและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนของเรา มา ณ โอกาสนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม :  https://www.facebook.com/NongluangsuksaSchool

โฆษณา

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557

นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหลวงศึกษา วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2557 โดยมีนางมีนทราย ไชยอาจิณ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารงานพบผู้ปกครอง คณะครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครองรายห้องเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน เพื่อผลประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นหลัก ซึ่งได้รับการตอบรับจากคณะผู้ปกครองเป็นอย่างดี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/NongluangsuksaSchool

แจ้งข่าวอบรมโปรแกรมคัดกรองนักเรียน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ถึงคณะคุณครูที่ปรึกษาทุกท่าน ด้วยระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้เข้าร่วมประชุมอบรมและรับทราบนโยบายจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญคณะครูที่ปรึกษาทุกท่าน สามารถดาวน์โหลด เอกสารประกอบการอบรมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้  เพื่อประกอบการอบรมการใช้งานโปรแกรมคัดกรองนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยวิทยากร คุณครูไพรวัลย์ แวววงศ์ ณ ห้องตะโกทอง ในวันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2557 นี้

ดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่

โปรแกรมวิเคราะห์ SDQ
รายชื่อนักเรียน

โครงการค่ายเยาวชน คนดีศรีสว่าง

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ เจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ ร่วมกับอำเภอสว่างแดนดิน จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนเพื่อต่อต้านยาเสพติด กับหัวข้อ เยาวชนคนดี ศรีสว่าง ขึ้น ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557  โดยได้รับความร่วมมือจาก 5 โรงเรียนหลัก นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนละ 50 คน ได้แก่ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม โรงเรียนสว่างแดนดิน โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ และโรงเรียนเตรียมอุดมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานอย่างต่อเนื่องทุกปี ต้องขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ ที่ทางอำเภอสว่างแดนดิน ให้ความไว้วางใจ และในการจัดกิจกรรมยังได้รับความร่วมมือจากคณะครูอาจารย์ทุกโรงเรียน คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และคณะเจ้าหน้าที่จากอำเภอสว่างแดนดิน ซึ่งท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.facebook.com/NongluangsuksaSchool