Monthly Archives: ธันวาคม 2013

ขอเชิญร่วมงานราตรีสัมพันธ์ชาวขาวเขียว

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานราตรีสัมพันธ์ชาวขาวเขียว ซึ่งเป็นงานเลี้ยงต้อนรับคณะผ้าป่าศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษาสร้างโรงอาหารอเนกประสงค์เพื่อน้อง ณ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 29 ธันวาคม 2556 โดยรายละเอียดของกิจกรรมมีดังนี้

วันที่ 29 ธันวาคม 2556
เวลา 09.00 – 17.00 น. รวมกองผ้าป่า บุญประทายข้าวเปลือก
เวลา 10.00 – 14.00 น. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและอาจารย์
เวลา 17.00 – 22.00 น. งานราตรีสัมพันธ์ชาวขาวเขียว
******* รายละเอียดกิจกรรมราตรีสัมพันธ์ชาวขาวเขียว
1. พิธีการ
2. การแสดงของวงโปงลางโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
3. การแสดงจินตลีลาของนักเรียนและคณะครู
4. การแสดงของวงโปงลาง (ศิษย์เก่า)
5. การประกวดขวัญใจศิษย์เก่า (ตัวแทนแต่ละรุ่น)
6. การแสดงดนตรีของคณะศิษย์เก่า
7. การแสดงดนตรีของโรงเรียน (ปิดท้าย)

******** หมายเหตุ ลำดับกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และรูปแบบของอาหาร เป็นแบบบุฟเฟ่ต์

วันที่ 30 ธันวาคม 2556
เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
เวลา 09.30 น. ทอดถวาย เป็นอันเสร็จพิธี

หากต้องการติดต่อประสานงานเิพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ https://www.facebook.com/NongluangsuksaSchool

โฆษณา