Monthly Archives: พฤศจิกายน 2013

กิจกรรมงานวันอาเซียน

นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอสว่างแดนดิน เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันอาเซียน ณ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ในวันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โดยมีกิจกรรมการแสดงพิธีเปิดอาเซียนร่วมใจ และกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การประกวดแต่งกายชุดประจำชาติอาเซียน การประกวดขับร้องเพลง และการจัดซุ้มนิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนและผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/NongluangsuksaSchool

โฆษณา

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 56

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนขึ้น ประจำปีการศึกษา 2556 โดยใช้รูปแบบการเลือกใหม่แบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนและคณะครูเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนเป็นครั้งแรกของโรงเรียนและในเขตอำเภอสว่างแดนดิน โดยได้รับความอนุเคราะห์เครื่องเลือกตั้งจากเจ้าหน้าที่ โรงเรียนต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/NongluangsuksaSchool?ref=hl

ร่วมชุมชนจัดวันลอยกระทง

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชน จัดวันลอยกระทงขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 โดยการนำของท่านผู้อำนวยการเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ ทั้งขบวนแห่อย่างมโหฬาร  เข้าร่วมประกวดนางนพมาศ กิจกรรมการแสดงบนเวทีมากมาย ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/NongluangsuksaSchool