Monthly Archives: สิงหาคม 2013

อบรมต้านยาเสพติด เยาวชนคนดี ศรีสว่าง

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ร่วมกับอำเภอสว่างแดนดิน จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนเพื่อต่อต้านยาเสพติด กับหัวข้อ เยาวชนคนดี ศรีสว่าง ขึ้น ระหว่างวันที่ 23-25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556 โดยได้รับความร่วมมือจาก 5 โรงเรียนหลัก นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนละ 50 คน ได้แก่ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม โรงเรียนสว่างแดนดิน โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ และโรงเรียนเตรียมอุดมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูอาจารย์ทุกโรงเรียน คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และคณะเจ้าหน้าที่จากอำเภอสว่างแดนดิน ซึ่งท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.facebook.com/NongluangsuksaSchool

โฆษณา

บรรยากาศงานวันวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา จัดกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียนทุกคน โดยเฉพาะ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นำโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ

กิจกรรมการแสดง Science show ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย อดีตแชมป์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 และเข้าแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดชัยภูมิ กิจกรรมการจัดซุ้มนิทรรศการ เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ จรวดขวดน้ำ อย.น้อย ถ่ายรูปสติ๊กเกอร์ การสาธิตการทำพานบายศรีสู่ขวัญ ซูโดกุ หมากรุก เกมคณิตศาสตร์ และเกมอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตอบปัญหาทางคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทางคณิตศาสตร์ การเข้าร่วมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การเข้าแข่งขันจรวดขวดน้ำที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งโรงเรียนของเราได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันที่กรุงเทพมหานครต่อไป นำทีมโดย คุณครูวิระพล ทองจรัส นอกจากนี้โรงเรียนยังนำนักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหาทางไอที ที่ศูนย์พัฒนาทักษะด้านไอซีที จังหวัดขอนแก่น ส่งเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 2 ทีม โดยคะแนนจัดอันดับแล้ว ได้อันดับ 1 และ อันดับ 2 ของจังหวัดสกลนคร และได้อันดับ 14 และ 37 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีทีมส่งเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด กว่า 89 ทีม ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สามารถรับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/NongluangsuksaSchool

ภาพบรรยากาศวันแม่แห่งชาติ

โรงเีรียนหนองหลวงศึกษา จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 ได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยในงานมี ผู้อำนวยการ เจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูศรีบุญมานุยุติ ได้มาให้โอวาสแก่นักเรียนและให้สำนึกบุญคุณของมารดาผู้ให้กำเนิดอีกด้วย โดยกิจกรรมในช่วงเช้า มีงานทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากนั้นเป็นพิธีงานวันแม่แห่งชาติ มีการมอบเกียรติคุณแม่ดีเด่น และลูกดีเด่น ในงาน พร้อมทั้งยังมอบทุนการศึกษาต่างๆ แก่นักเรียน และในงานคุณแม่ทุกคนต่างล้วนยินดีกับสิ่งดีงามที่ลูกๆทุกคนได้แสดงออกอย่างจริงใจ

ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่  https://www.facebook.com/NongluangsuksaSchool

เชิญชวนนักเรียนสมัครเข้าแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์

ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15-19 เดิอนสิงหาคม พ.ศ.2556 ณ อาคาร 2 ชั้นล่าง โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มีรางวัลและเกียรติบัตรให้สำหรับทีมที่ได้ อันดับที่ 1-3

การตอบปัญหาคอมพิวเตอร์

รายละเอียดการแข่งขัน

  1. การแข่งขันแบบทีม ๆ ละ 2 คน
  2. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
  3. รอบคัดเลือก วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 12.00 น. – 13.00 น. ณ อาคาร 2 ชั้นล่าง โรงเรียนหนองหลวงศึกษา
  4. รอบชิงชนะเลิศ วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 12.00 น. – 13.00 น. ณ อาคาร 2 ชั้นล่าง โรงเรียนหนองหลวงศึกษา
  5. มอบรางวัล วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหลวงศึกษา

 

รายชื่อทีมที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้

ที่มา : http://phongping.wordpress.com/

ผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ ทีม ดอกไม้งาม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม uncencerd
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม เต่า