Monthly Archives: มิถุนายน 2013

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2556 โดยกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนได้จัดให้นักเรียนได้เดินรณรงค์และแสดงดนตรีโฟล์คซอง ตลอดจนในวันเดียวได้มีการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ทั้งการมอบรางวัลการประกวดแต่งกลอนสุภาพและเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย สามารถรับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/NongluangsuksaSchool

โฆษณา

ขอเชิญร่วมงานวันไหว้ครู

teacherday

ติดตามภาพกิจกรรมวันงานเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/NongluangsuksaSchool

หมายเหตุ โรงเรียนขอเลื่อนกำหนดการเป็นวันที่ 11 กรกฎาคม 2556

อบรมโปรแกรม bookmark

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา จัดอบรมโปรแกรม bookmark ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน โดยกลุ่มบริหารงานวิชาการ และได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากร คุณครูสุรชัย วันดี จากโรงเรียนสว่างแดนดิน ได้มาให้ความรู้และเทคนิควิธีการต่างๆแก่บุคลากรโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ได้แก่ โปรแกรม semester โปรแกรม student และโปรแกรม bookmark เป็นต้น

PIC_0137

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/NongluangsuksaSchool

ขอเชิญประกวดแต่งกลอนสุภาพ

Image

ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจประกวดแต่งกลอนสุภาพในหัวข้อ “รำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่” และประกวดเรียงความในวันสุนทรภู่ หากสนใจนักเรียนสามารถส่งบทกลอนสุภาพและบทเรียงความได้ที่คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ได้ทุกท่าน ผลการตัดสินและรางวัล จะประกาศให้ทราบในกิจกรรมงานวันภาษาไทยอีกครั้งหนึ่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/NongluangsuksaSchool

วงดนตรีโฟล์คซองต่อต้านยาเสพติด

Untitled-1

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา จัดกิจกรรมประกวดวงดนตรีโฟล์คซองต่อต้านยาเสพติด โดยกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ได้รับความสนใจจากนักเรียนอย่างมาก และประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในครั้งนี้อย่างยิ่ง

สามารถรับชมภาพกิจกรรมและผลงานของแต่ละวงดนตรีได้ที่ https://www.facebook.com/NongluangsuksaSchool

และสามารถรับชมวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.youtube.com พิมพ์ค้นหาคำว่า “หนองหลวงศึกษา”

1 อำเภอ 1 ทุน ด่วน!!!

คณะกรรมการโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๒ จำนวน ๑,๗๕๙ ทุน ของอำเภอที่ยังไม่มีผู้สอบผ่านการคัดเลือกผู้รับทุนฯ รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๑ จำแนกตามทุนประเภท ๑ จำนวน ๙๑๖ ทุน และทุนประเภท ๒ จำนวน ๘๔๓ ทุน โปรดอ่านรายละเอียด…

ที่มา http://www.odos.moe.go.th/news_detail2.php?NewsTitleID=452