Monthly Archives: พฤษภาคม 2013

การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2556

DSCF2095

 

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จัดการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2556 โดยในภาคเรียนที่ 1 นี้มีคณะผู้ปกครองให้ความสนใจและร่วมมือเข้าร่วมประชุมอย่างคับคั่ง ได้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดรับทราบแนวปฏิบัติร่วมกันในการจัดกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมทักษะด้านต่างๆแก่นักเรียน ทั้งนี้มีภาพกิจกรรมเพิ่มเติม สามารถรับชมได้ที่ https://www.facebook.com/NongluangsuksaSchool

โฆษณา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูธุรการ

DSCF1899

ตามประกาศโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูธุรการ ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ นั้น บัดนี้การสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว   โรงเรียนหนองหลวงศึกษา จึงประกาศรายชื่อ ผู้ที่ผ่านการสอบ-คัดเลือกดังกล่าว เรียงตามลำดับ ดังนี้

ลำดับที่ ๑ นายรังสรรค์   วงศ์ษา
ลำดับที่ ๒ นางสาวเบญจวรรณ    ชัยหมื่น
ลำดับที่ ๓ นางสาวจีระภา   ประชานันท์
ลำดับที่ ๔ นางสาวชัญญาภัค  บุญสนอง
ลำดับที่ ๕ นายวัชระ  รัตนะ
ลำดับที่ ๖ นางสาวนุชรินทร์  โคตรบัญชา
ลำดับที่ ๗ นางสาววิไลลักษณ์   แก้วดวงสี

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ ประกาศผล.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๔๒-๗๒๒๒๒๖

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูธุรการ

DSCF2026

DSCF2027

แก้ไขเพิ่มเติม ๐๗ นางสาวนุชรินทร์ โคตรบัญชา ห้องสอบที่ ๑

กำหนดสอบวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 เริ่มสอบเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องตะโกทอง โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 042-722226

ภาพบรรยากาศการอบรมธรรมมะ

DSCF2006

ภาพบรรยากาศการอบรมธรรมมะสัญญจร สำหรับนักเรียน โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โดยได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์จากพระวิทยากร ได้มาให้ ความรู้แก่เด็กนักเรียน ภาพรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.facebook.com/NongluangsuksaSchool

ภาพบรรยากาศทำบุญตักบาตรวันเกิดโรงเรียน 22 พ.ค. 2522

DSCF1909

 

ภาพบรรยากาศทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเกิดหรือก่อตั้งโรงเรียนหนองหลวงศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2522 โดยมีนักเรียน คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครอง ร่วมทำบุญตักบาตรอย่างคับคั่ง และในโอกาสนี้ก็ได้ทำบุญวันวิสาขบูชา โดยเดินเวียนเทียนรอบโรงเรียน สามารถชมภาพกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/NongluangsuksaSchool

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูธุรการ

DSCF1899

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูธุรการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 20-27 พฤษภาคม 2556 สอบวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 042-722226

fanpage : https://www.facebook.com/NongluangsuksaSchool

ปล. ความสามารถพิเศษ : คอมพิวเตอร์

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1,4 ปี 56

DSCF1899

ท่านผู้อำนวยการ เจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กล่าวเปิดงานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2556 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองอย่างมาก ภาพรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/NongluangsuksaSchool

น้ำหวานกับเอิร์ธ Trailer

นำแสดงโดย นางสาวเพ็ญผกา  สังขพันธ์ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนายอัจฉริยะ ประชานันท์ ปัจจุบัน จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว

credit : http://www.youtube.com/watch?v=o5E3duTqhVE

สัปดาห์อาเซียน

ภาพวิดีทัศน์กิจกรรมงานสัปดาห์อาเซียน จัดโดยโรงเรียนหนองหลวงศึกษา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

credit : http://www.youtube.com/watch?v=UnjRUh6CuxQ

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา

วิดีทัศน์นี้เป็นสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

ที่มา http://www.youtube.com/watch?v=sl3NLWsZ5_I