ศิลปะ

นายสุรศักดิ์  บัวโฮง

นายสุรศักดิ์ บัวโฮง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รับผิดชอบ รายวิชาศิลปะ ดนตรี ม.ต้น ม.ปลาย

นายนฤทธิ์ ทิพย์เสนา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รับผิดชอบ รายวิชาศิลปะ ดนตรี ม.ต้น ม.ปลาย

นางมรรยาท ชมภู

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ รายวิชานาฏศิลป์ ม.ต้น ม.ปลาย

นายจตุชัย ชนะมาร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ –
รับผิดชอบ รายวิชาศิลปะ ม.ต้น ม.ปลาย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: