วิทยาศาสตร์

นายไพรวัลย์ แวววงศ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รับผิดชอบ รายวิชา ฟิสิกส์ ม.ปลาย

นางสุภาภรณ์ ภูกองชนะ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รับผิดชอบ รายวิชา วิทยาศาสตร์ ม.ต้น

นายสมาน  รัตนวงศ์

นายสมาน รัตนวงศ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ รายวิชา เคมี ม.ปลาย

นางรจนา กรแก้ว

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ รายวิชา ชีววิทยา ม.ปลาย

นางสาวปิยะนุช อรรคฮาต

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ รายวิชา วิทยาศาสตร์ ม.ต้น

นางรัชดา  แสนพวง

นางรัชดา แสนพวง

ตำแหน่ง พนักงานราชการ
รับผิดชอบ รายวิชา ฟิสิกส์ ม.ปลาย

นางสาวจุฑาทิพย์ พ่อเสือ

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
รับผิดชอบ รายวิชา วิทยาศาสตร์ ม.ต้น

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: