ภาษาไทย

นายวิระพล  ทองจรัส

นายวิระพล ทองจรัส

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ –
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รับผิดชอบ รายวิชาภาษาไทย ม.ต้น ม.ปลาย

นางอรษา  แสงอ่อน

นางอรษา แสงอ่อน

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ –
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รับผิดชอบ รายวิชาภาษาไทย ม.ต้น ม.ปลาย

นางสาวศกลวรรณ  พรหมจรรย์

นางสาวศกลวรรณ พรหมจรรย์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ –
รับผิดชอบ รายวิชาภาษาไทย ม.ต้น ม.ปลาย

นางสาวอนุสรา  บุตรเพ็ง

นางสาวอนุสรา บุตรเพ็ง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ –
รับผิดชอบ รายวิชาภาษาไทย ม.ต้น

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: