ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนุช มีประสงค์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รับผิดชอบ รายวิชาภาษาอังกฤษ ม.ต้น ม.ปลาย

นางธิดารัตน์  วิเชียรลม

นางธิดารัตน์ วิเชียรลม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รับผิดชอบ รายวิชาภาษาอังกฤษ ม.ต้น ม.ปลาย

นางสาวนิธิมา  เจริญชัย

นางสาวนิธิมา เจริญชัย

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ –
รับผิดชอบ รายวิชาภาษาอังกฤษ ม.ต้น ม.ปลาย

นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยจันทร์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ –
รับผิดชอบ รายวิชาภาษาอังกฤษ ม.ต้น ม.ปลาย

นางสาวกนกชญา คุณสมบัติ

นางสาวกนกชญา คุณสมบัติ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ –
รับผิดชอบ รายวิชาภาษาอังกฤษ ม.ต้น ม.ปลาย

นางสาววิไลลักษณ์ แก้วดวงศรี

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
รับผิดชอบ รายวิชาภาษาอังกฤษ ม.ต้น ม.ปลาย

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: