คณิตศาสตร์

นายศรีศาสตร์  ศรีแสง

นายศรีศาสตร์ ศรีแสง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รับผิดชอบ รายวิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น

นางวิรัตน์  ภูนา

นางวิรัตน์ ภูนา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รับผิดชอบ รายวิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น

นายมนู  ภูกองชนะ

นายมนู ภูกองชนะ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ รายวิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น

นายทรงเดช  ชมภู

นายทรงเดช ชมภู

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ รายวิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย

นางสาวมัสญา  การะจักษ์

นางสาวมัสญา การะจักษ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ รายวิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย

นายอภิศักดิ์ แก้วดวงศรี

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
รับผิดชอบ รายวิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: