กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและงานพิเศษ

นางสาวสุพิชญา  ดาบโสมศรี

นางสาวสุพิชญา ดาบโสมศรี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ –
หัวหน้างานแนะแนว กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
รับผิดชอบ รายวิชาแนะแนว

 

นางพรสว่าง  รัตนสมบัติ

นางพรสว่าง รัตนสมบัติ

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ห้องสมุด กลุ่มบริหารงานวิชาการ
รับผิดชอบ ชุมนุมห้องสมุด

นายรังสรรค์  วงศ์ษา

นายรังสรรค์ วงศ์ษา

ตำแหน่ง ครูธุรการ
เจ้าหน้าที่งานธุรการ กลุ่มบริหารทั่วไป

นายจำลอง  พาเทียม

นายจำลอง พาเทียม

ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ
นักการภารโรง กลุ่มบริหารทั่วไป

นายนิเทศ  ประทุมพงษ์

นายนิเทศ ประทุมพงษ์

ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ
นักการภารโรง กลุ่มบริหารทั่วไป
รับผิดชอบ งานสำเนาเอกสารเพื่อการจัดการเรียนรู้

นายสิน  ทอนราช

นายสิน ทอนราช

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
นักการภารโรง กลุ่มบริหารทั่วไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: