การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายพงษ์สวัสดิ์  สายกัน

นายพงษ์สวัสดิ์ สายกัน

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รับผิดชอบ รายวิชาคอมพิวเตอร์ ม. ต้น และ ม.ปลาย

นางสาวศิริสกุล  มาตตายา

นางสาวศิริสกุล มาตตายา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รับผิดชอบ รายวิชางานธุรกิจ ม. ต้น

นางอรรจมาภรณ์  ศรีหาญธรรม

นางอรรจมาภรณ์ ศรีหาญธรรม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ รายวิชาคหกรรม ม. ต้น และ ม.ปลาย

นายบุญทอม  พรหมบุญ

นายบุญทอม พรหมบุญ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
รับผิดชอบ รายวิชางานช่าง งานเกษตร ม. ต้น และ ม.ปลาย

นางสาวมินตรา ใจศิริ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ –
รับผิดชอบ รายวิชาคอมพิวเตอร์ ม. ต้น และ ม.ปลาย

นายดิเรก ฝุ่นเงิน

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
รับผิดชอบ รายวิชางานเกษตร ม. ต้น และ ม.ปลาย

นายนรินทร์ หลักทอง

นายนรินทร์ หลักทอง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยฐานะ –
รับผิดชอบ รายวิชาคอมพิวเตอร์ ม. ต้น และ ม.ปลาย

นายสุชาติ สาระกุล

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยฐานะ –
รับผิดชอบ รายวิชาอุตสาหกรรม ม. ต้น และ ม.ปลาย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: