ทำเนียบบุคลากร

ว่าที่ร้อยตรี ปารเมศ  เถายะบุตร

ว่าที่ร้อยตรี ปารเมศ เถายะบุตร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนหนองหลวงศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

นายจีราวัฒน์  ศรีหาญธรรม

นายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรม

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนหนองหลวงศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

001

นายภาณุพงศ์  ศรีวรกุล

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะ –
โรงเรียนหนองหลวงศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

นายศรีศาสตร์  ศรีแสง

นายศรีศาสตร์ ศรีแสง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนหนองหลวงศึกษา

นายสมาน  รัตนวงศ์

นายสมาน รัตนวงศ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา

นายนฤทธิ์  ทิพย์เสนา

นายนฤทธิ์ ทิพย์เสนา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองหลวงศึกษา

 

นายทรงเดช  ชมภู

นายทรงเดช ชมภู

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา

 

นายไวพร  ดาบพิมพ์ศรี

นายไวพร ดาบพิมพ์ศรี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนหนองหลวงศึกษา

 

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: