ชุมนุมรอบกองไฟของลูกเสือสามัญในศูนย์โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน สพป.สน 2 สกลนคร

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2559 เวลา 17.00 น. ว่าที่ร้อยตรีปารเมศ เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา พร้อมด้วยครูสมาน รัตนวงศ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ ครูสุชาติ สาระกุล และครูนรินทร์ หลักทอง เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานชุมนุมรอบกองไฟของลูกเสือสามัญในศูนย์โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน สพป.สน 2 สกลนคร 

กิจกรรมลดเวลาเรียนปลูกมันพาเพลิน

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ในคาบกิจกรรมลดเวลาเรียน ว่าที่ร้อยตรี ปารเมศ เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา รองผอ.จีราวัฒน์ ศรีหาญธรรม รองผอ.ภานุพงศ์ ศรีวรกุล ครูสมาน รัตนวงศ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ และครูไวพร ดาบพิมพ์ศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ร่วมกิจกรรมปลูกมันพาเพลิน โดยมีครูและนักเรียนที่รับผิดชอบกิจกรรมดูแลตลอดจนแล้วเสร็จ

กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2559

ว่าที่ร้อยตรี ปารเมศ เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา เป็นประธานเปิดงานวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยมีครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นแม่งานหลัก และยังได้รับความร่วมมือจากคณะครูทุกท่านให้กำลังใจกับนักเรียน

 

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/59

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.2559 ว่าที่ร้อยตรี ปารเมศ เถายะบุตร พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ประชุมผู้ปกครอง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้ปกครองนักเรียนมาประชุมถึงร้อยละ 90 พร้อมกันนี้นักเรียน ผู้ปกครอง และครู ร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป

กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2559 เวลา 10.30 น.ท่านเสถียร แสนอุบล ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 และปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานในการเปิดกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ปารเมศ เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานและประธานในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้

เกี่ยวข้าวในแปลงนาของโรงเรียน

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2559 เวลา 14.30 น. ว่าที่ร้อยตรีปารเมศ เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา และนายภาณุพงศ์ ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเกี่ยวข้าว ในแปลงนาของโรงเรียน หนึ่งในโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนักเรียน และคณะครูร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
(Admin : Mintra Jaisiri)

กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

มื่อวันที่ 22 พ.ย. 2559 เวลา 08.00 น ว่าที่ร้อยตรีปารเมศ เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ณ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา จากนั้นได้ร่วมปลูกต้นไม้ของพ่อ (ต้นราชพฤกษ์) บริเวณหน้าเสาธง ในภาคบ่ายได้จัดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ในเขตชุมชนและวัดใกล้เคียง
(Admin : Mintra Jaisiri)

มอบขวัญกำลังใจให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

8 พ.ย. 2559 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยตรีปารเมศ เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา พร้อมรองผู้อำนวยการจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรม และรองผู้อำนวยการภาณุพงศ์ ศรีวรกุล มอบขวัญกำลังใจให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา


นายเสถียร แสนอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ร่วมต้อนรับว่าที่ร้อยตรีปารเมศ  เถายะบุตร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ในการต้อนรับผู้อำนวยการในครั้งนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความปิติยินดี

(Admin : Mintra Jaisiri)

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ

ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนหนองหลวงศึกษา โรงเรียนสว่างแดนดิน และโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลา
ธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ศรี หมู่ที่ 1 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้